+420 608 301 203
info@waterlife.cz
Úprava vody, filtrace a
čištění vody
Úvodní strana » Diskové filtry AZUD

Diskové filtry AZUD - průmyslové

 

Technická prezentace diskové a sítové filtry ke stažení

 Filtrace pomocí diskových filtrů Azud Helix je založena na separaci nečistot na bariéře složenou ze sloupce plochých disků se strukturou, určující filtrační stupeň. Výhodou diskových fitlrů Azud Helix ve srovnání se sítovými je efektivita čištění při zanesení, daná jedinečným principem kompozice fitlrační plochy,která umožnňje snadný proplach i od nečistot povahy papíru, vláken, pilin, špón, řas a jiných organických nečistot, pro které je použití sítových filtrů nevhodné. Filtrační bariéra, sestavená ze sloupce disků, se při zanesení jednoduše propláchne tlakovou vodou. V případě zanesení disků železem, organickými nečistotami apod je možno disky z filtru vyjmout, vložit do nádoby s kyselinou čí zásadou, a nečistoty takto chemicky odstranit.


Princip funkce diskového filtru AZUD HELIX: 
Filtrace probíhá zevně kartridže dovnitř. Během fitlrace se uplatňuje i separační/hydrocykolonový efekt na částice anorganické povahy, čímž se prodlužují intervaly mezi čištěním filtru. V důsledku konicky tvarované horní části housingu filtru Azud Helix, a za předpokladu, že je průtok fitlrem minimálně 4l/s, budou anorganické nečistoty , těžší než voda a větší než 70 µm, centrivugovat po obvodu housingu, dále od fitlrační batiéry a koncentrovat se ve vrcholu fitlru.  Odkalovacím ventilem umístěným na vrcholu je pak možno nečistoty během 2-3 sekund odkalit.

Demonstrace helix efektu

HELIX drawing.jpg

 

 

Klikni na ikonu pro
DEMO  video

 

 

 

 

 

Zpětný proplach diskového filtru AZUD HELIX

Housing,  obsahující modul por automatický proplach se využije pro poloautomatický či automatický zpětný proplach. Poloautomatický proplaxh je spouštěn manuálně kulovými ventily, automatický proplach řídí elektronická jednotka dle časového intervalu a tlakové ztráty povelem solenoidům, ovládajícím membránové ventily a to buď hydraulicky nebo pneumaticky. 
Při automatickém proplachu, dá řídicí jednotka pokyn membránovým ventilům pro přechod do pozice proplachu. Opačný směr toku vody přivede tlakovou vodu od výstupu z fitlru do pístů, které uvolní sevření disků. Tlaková voda vedená uvnitř hřídelí na vnitřní straně disků je směřována tryskami tangenciálně vzhledem k diskům, dojde k rotaci disků a vypuzení zachycených nečistot do drenáže.

Demonstrace principu filtrace a zpětného proplachu
disk detai .jpg

 

 

Klikni na ikonu
pro DEMO video

 

 

 


Charakteristika diskového filtru AZUD Helix:

 • filtrační ostrost (µm): 5, 10, 20, 50, 100, 130 ,200, 400
 • materiál housing: Polyamid (pitná voda), Plypropylen (agresivní voda)
 • materiál disky: PP, HDPE
 • tlak: 10 bar (PA), 6 bar (PP)
 • teplota: do 60°C
 • pH: 4-11 (PA), 0-14 (PP)


Průtokové parametry:

Nominální průtok jedním filtračním modulem, ve vztahu k použitému fitlračnímu stupni a mře znečištění vstupní vody ukazuje tabulka (níže)
Průtok je vztažen na fitlrační plochu jednoho automatického modulu (1500 cm2)
Doporučený maximální průtok se uvádí při tlakové ztrátě čistého fitlru 0,1 bar a mění se s použitým fitlračním stupněm (µm). 
Pro vyšší průtoky se moduly skládají do paralelních sestav.
 

Orientační průtok v m³/h na jednotku dle míry znečištění pro různé porozity:

porozita (μm)
zátěž (mg/l)   5 10 20 50 100 130 200 400
0-20 3-5 4-6 6-9 10-17 24 25 25 30
20-40 2-4 3-5 5-8 8-10 20 25 25 30
40-60     6-7 7-9 17-20 20 25 30
60-80     5-6 6-7 15-17 20 25 30
80-100       5-6 12-15 15 25 25
100-120         10-12 15 20 25
120-160         8-10 13 15 20
160-180           13 12 16
180-250             8 12
250-350               10

 

Odkazy ke stažení souborů s katalogovými listy

 

  Modular 100       Helix  jednomodulové Helix vícemodulové Helix
Manuální, odkalovací Azud modular 100 group small.jpg Azud helix system small.jpg LM.jpg  

Poloautomatické prané vodou

Azud Modular 100_3.jpg AHA LCM 1.jpg Kopie - PAG10_LCM.jpg  
Automatické prané vodou Azud Modular 100_3.jpg AzudHelixauto201AA.jpg AZUD_HELIX_AUTO_200300 ENG.pdfAHA204.jpg AzudHelixauto4CDL_4ISL4.jpg

Automatické prané
voda-vzduch

  AzudHelixauto201AA.jpg azud_203aa_web.jpg  


Praní filtru zpětným proplachem:

Filtr AZUD HELIX lze prát následujícími způsoby:

 • surovou vodou předčištěnou přes samomproplachovací "T" předfitlr
 • vlastní vyčištěnou výstupní vodou (v případě sestavy s minimálně 2 moduly)
 • expterní prací vodou (řád, akumulační nádrž)


1. Manuální filtr s odkalením Azud Modular 100

 

Azud Modular 100_3.jpgDiskový  "Y" filtr odkalovací, porozita disků 130 µm

Připojení:

3/4", 1":  180 cm2

5/4", 6/4":  310 cm2

                                      6/4"S ,  2": 530 cm2

 

Filtr možno instalovat odkalovacím otvorem vzhůru, nebo dolů. Odstředivá síla odkalí fitlr i v pozici směrem vzhůru. Doba potřebná k odkalení je 2-5 sec, spotřeba vody 10-20 l)


2. Poloautomatický filtr praný vodou Azud Helix
AHA LCM 1.jpg

 

 

 

 

 

Filtr AZUD HELIX s manuálním ovládáním proplachu a automatickým fitlračním modulem. Otočením kulových ventilů se dosáhne opačného toku vody a zpětného proplachu za dekomprese sloupce disků. V případě jednotlivého modulu je možno zařadit na proplachovou smyčku manuální předfiltr Azud Modular 100, 2". V případě dostupnosti dostatečného zdroje exprení prací vody lze filtr prát i touto. V případě dvou a více filtrů lze fitlry prát postupně vlastní vyčištěnou vodou. Proplach jednoho modulu trvá zpravidla 10-20 sec. Spotřeba prací vody na jeden modul 25-80 l.


3. Automatický filtr - praný vodou - Azud Helix Automatic
AHA204.jpg

 

 

Klikni na ikonu
pro DEMO video
 

 

 

 

Filtr AZUD HELIX plně automatický s řídicí jednotkou. Spouštění proplachu dle tlakové ztráty a časového intervalu. . V případě jednotlivého modulu (AHA201) praného surovou vodou je zařazenna proplachovou smyčku samoproplachovací "T" fitlr. V případě dvou a více filtrů se fitlry perou postupně vlastní vyčištěnou vodou. Proplach jednoho modulu trvá zpravidla 10-20 sec. Spotřeba prací vody na jeden modul 25-80 l.


4. Automatický filtr, praní voda-vzduch - Azud Helix Automatic AA
azud_203aa_web.jpg

 

 

Klikni na ikonu
pro DEMO video

 

 

 

Konfigurace pro maximální úsporu prací vody a energie. Proplach trvá 8 vteřin, spotřeba prací vody 12 l na jeden modul. Systém využívá stlačený vzduch 6 bar, spotřeba vzduchu na 1 proplach 150 Nm3 (25 m3/6bar), při průtoku 20Nm3/s

 

Minimální pracovní podmínky pro zpětný proplach filtru praného vodou:

 • Běžný kartridge: 2,5l/s  - 2,8 bar (≥130 µm), 3,1 l/s - 3,5 bar (100 µm),  3,3 l/s - 4 bar (≤50 µm)
 • DLP cartridge - S:  2,5l/s- 1,5 bar  pro všechny filtrační stupně
 • DLP cartridge - N:  1,6l/s- 1,5 bar  pro všechny filtrační stupně
 • DLP cartridge - N/LF: 1l/s - 1,5 bar  (pouze pro > 130 µm)
 • Modular 100 cartridge: 0,9 l/s - 1,2 bar  (pouze pro 130 µm) 


Pracovní podmínky pro zpětný proplach filtru praného systémem voda-vzduch:

 • minimální průtok: není požadován
 • minimální tlak na výstupu: 0,2 bar
 • zdroj stlačeného vzduchu: 6 bar